Solgården i Trelleborg

Du är här: Hem > Om Solgården

Solgården i Trelleborg

- alltid bäst kvalitet!

Solgården


Solgården är ett odlingsföretag som producerar prydnadsväxter för årets alla säsonger. Vårt mål är, och har alltid varit, att leverera växter av högsta kvalitet och hållbarhet. 

Solgården har varit i branschen länge, och är nu på väg mot ett fjärde generationsskifte. Vi har lång och gedigen erfarenhet, vi vet hur branschen fungerar och vad som efterfrågas. Vi värdesätter våra kundrelationer och jobbar hårt för att skapa mervärde för våra kunder. Med en stark ledningsgrupp och stora visioner utvecklas företaget vidare. 

Vi har en hög kunskapsnivå när det gäller odling, produktion och en omsorgsfull hantering av krukväxter. För oss på Solgården är kvalitet en självklarhet och vi jobbar hårt för att säkerställa bästa kvalitet på våra växter. Hela produktionskedjan genomsyras av kvalitetstänk, allt från val av stickling till plantering och när slutprodukt lämnar Solgårdens portar. Här är val av material, plantor och torv av största betydelse. Tack vare ett nära samarbete med våra leverantörer ser vi till att alltid använda det som skapar bäst förutsättning för hög kvalitet och hållbarhet. 

Vi är stolta användare av MCP Substrat i vår torv. Våra plantor levereras till kund med fullmatad kruka, alltså fylld med näring som gynnar plantan. MCP fungerar som ett näringsbatteri som via bevattningen laddar plantan med näring när den odlas här på Solgården. När plantan sedan levererats och kund vattnar med enbart vatten finns det näring kvar i substratet, som vid behov, går ut i torven och slutligen når plantans rötter som drar till sig näringsämnena. Resultatet blir mindre svinn samt finare och mer hållbara växter. För oss är det en självklarhet att använda MCP för att skapa hög kvalitet på våra växter som därmed lever längre hos kunderna. 

Solgården är godkända att använda märkningen Från Sverige. Vi jobbar för att allt som vi odlar ska ha märkningen, vi är nära men inte riktigt där. De växter som är 100% svenskodlade har Från Sverige-märket tryckt på kruka eller påse. Vi vill att det ska bli tydligt och enkelt för våra kunder att kunna välja svenskodlat. För att bli godkänd att få använda Från Sverige-märket måste företaget uppfylla olika krav, bland annat måste man vara tredjepartscertifierade enligt ett kvalitetssystem. Vi är IP-certifierade i Svenskt Sigill, Prydnadsväxter & Plantskola, vilket innebär att vi har en kvalitetssäkrad produktion och kvalitetssäkrade produkter. Vi uppfyller alla krav, till exempel kraven på svenskodlade produkter och de höga krav som ställs på produktionen för att minska miljöpåverkan

 

Miljön är viktig för oss

Solgården värdesätter miljön och arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har infört många åtgärder för en miljövänligare odling. Växthusen drivs av biogas, ett fossilfritt och förnybart bränsle. All el kommer från vindkraft. Allt från belysning och datorer till krukmaskin och truckar har en elförbrukning med noll koldioxidutsläpp. 

All bevattning av våra växter görs med regnvatten som samlats upp i regnvattenbassänger. Vi har ett recirkulerat system, vilket innebär att vatten och näring som blir över på borden vid bevattningen, leds tillbaka in i systemet. Detta för att maximera användningen av regnvattnet och inte gå miste om näring som tillsätts vattnet. 

Vi har som mål att minska användningen av dålig plast, det vill säga plast som inte går att återvinna. Många av de krukor som tidigare använts i branschen har tillverkats av svart plast som inte kan återvinnas. Solgården använder därför numera en kruka som är gjord av 100% återvunnen plast som kan återvinnas igen. Utöver detta arbetar vi också för att successivt fasa ut svarta packlådor, och ersätta dem med lådor gjorda av återvunnen plast.

 

Producentansvar gällande förpackningar

Enligt svensk och EU-lagstiftning finns ett producentansvar för förpackningar och tidningar. Detta innebär att företag som tillverkar, för in, fyller eller på annat sätt använder en förpackning/förpackad vara är skyldig att samla in och återvinna förpackningen. Producentansvaret för förpackningar innebär även att en producent är skyldig att rapportera in hur stor mängd förpackningar man sätter på den svenska marknaden. Solgården har ett producentansvar och vi är anslutna till FTI (förpacknings & tidningsinsamlingen). Det innebär att vi betalar förpackningsavgifter som täcker kostnaden för att förpackningen ska kunna återvinnas. Vi följer den svenska lagstiftningen och det ligger även i linje med vår egen miljöpolicy och värderingar.

Läs mer om producentansvar på FTI:s hemsida: https://www.ftiab.se/3158.html eller på Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/forpackningar-returpapper/