Solgården i Trelleborg

Du är här: Hem > Om Solgården

Solgården i Trelleborg

- alltid bäst kvalitet!

Solgården


Solgården är ett odlingsföretag som producerar prydnadsväxter för årets alla säsonger. Vårt mål är och har alltid varit att leverera växter av högsta kvalitet och hållbarhet.

Solgården är på väg mot ett fjärde generationsskifte och har varit i branschen länge. Vi har lång och gedigen erfarenhet, vi vet hur branschen fungerar och vad som efterfrågas. Vi värdesätter våra kundrelationer och jobbar hårt för att skapa mervärde för våra kunder. Med en stark ledningsgrupp och höga visioner utvecklas företaget vidare.

Vi har en hög kunskapsnivå av odling, produktion och omsorgsfull hantering av krukväxter. För oss på Solgården är kvalitet en självklarhet och vi jobbar hårt för att säkerställa bästa kvalitet på våra växter. Hela produktionskedjan genomsyras av kvalitetstänk, allt från val av stickling till plantering och när slutprodukt lämnar Solgårdens portar. Här är val av material, plantor och torv av största betydelse. Tack vare ett nära samarbete med våra leverantörer ser vi till att alltid använda det som skapar bäst förutsättning för hög kvalitet och hållbarhet.

Vi är stolta användare av MCP Substrat i vår torv. Våra plantor levereras till kund med fullmatad kruka, alltså fylld med näring som gynnar plantan. MCP fungerar som ett näringsbatteri som via bevattningen laddar plantan med näring när den odlas här på Solgården. När plantan sedan levererats och kund vattnar med enbart vatten finns det näring kvar i substratet, som vid behov, går ut i torven och slutligen plantans rötter som drar till sig näringsämnena. Resultatet blir mindre svinn samt finare och mer hållbara växter. För oss är det en självklarhet att använda MCP för att skapa hög kvalitet på våra växter som lever längre hos kunderna.

Solgården är godkända att använda märkningen Från Sverige. Vi jobbar för att allt som vi odlar ska ha märkningen, vi är nära men inte riktigt där. De växter som är 100% svenskodlade har Från Sverige-märket tryckt på kruka eller påse. Vi vill att det ska bli tydligt och enkelt för våra kunder att välja svenskodlat. För att bli godkänd att få använda Från Sverige-märket måste företaget uppfylla olika krav, bland annat måste man vara tredjepartscertifierade enligt ett kvalitetssystem. Vi är IP-certifierade i Svenskt Sigill, Prydnadsväxter & Plantskola, vilket innebär att vi har en kvalitetssäkrad produktion och kvalitetssäkrade produkter. Vi uppfyller alla krav, till exempel kraven på svenskodlade produkter och de höga krav som ställs på produktionen för att minska miljöpåverkan.

 

Miljön är viktig för oss

Solgården värdesätter miljön och arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har gjort många åtgärder för att ha en miljövänligare odling. Växthusen drivs av biogas, ett fossilfritt och förnybart bränsle. All el kommer från vindkraft. Allt från belysning, krukmaskin, datorer, truckar och så vidare i odlingen har en elförbrukning med noll koldioxidutsläpp.

All bevattning av våra växter görs med regnvatten, som samlas upp i regnvattenbassänger. Vi har ett recirkulerat system, vilket innebär att vatten och näring som blir över på borden vid bevattningen, kommer tillbaka in i systemet. Detta för att maximera användningen av regnvattnet och inte gå miste om näring som tillsätts i vattnet.

Vi har som mål att minska användningen av dålig plast, det vill säga plast som inte går att återvinna. Många av de krukor som tidigare använts i branschen har tillverkats av svart plast som inte kan återvinnas. Solgården använder därför numera en kruka som är gjord av 100% återvunnen plast som kan återvinnas igen. Utöver detta arbetar vi också för att succesivt fasa ut svarta packlådor, för att ersätta dem med lådor gjorda av återvunnen plast.